Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Ruim baan voor verkeer

Zelf kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen verschillende vervoersmiddelen levert een belangrijke bijdrage aan individuele vrijheid. De gemeente kan, als een regisseur, zorgen dat verschillende vormen van vervoer goed op elkaar aansluiten met oog voor zo min mogelijke negatieve neveneffecten. Weert is altijd een goed bereikbare stad geweest, maar de afgelopen jaren is – door
onsamenhangend beleid – de bereikbaarheid van de binnenstad en dorpen onder druk komen te staan. Voor Weert is goede bereikbaarheid cruciaal om aantrekkelijk te zijn voor vestiging van bedrijven en om winkelend publiek aan te trekken. Ruim baan voor verkeer in een leefbare, mooie en schone gemeente.

Door gebruik te maken van nieuwe technologie worden fietspaden op een duurzame wijze veiliger zo kunnen bijvoorbeeld innovatieve ontwikkelingen leiden tot verlichte fietspaden zonder gebruik te maken van traditionele verlichtingssystemen