Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Een betrouwbaar en transparant gemeentebestuur

Een sterk bestuur neemt beslissingen in het belang van haar inwoners. Een sterk
bestuur stapt over politieke tegenstellingen en (gemeente)grenzen heen en legt
verantwoording af, ook als voor de uitvoering van taken een samenwerking met
andere gemeenten nodig is. Samenwerking is niet alleen effectief, maar soms ook
onvermijdelijk om taken goed uit te voeren, en daarmee in het belang van onze
inwoners.

Ook wil D66 een gemeentelijke organisatie die snel, dienstverlenend en betrouwbaar
is. Een gemeente die de dingen doet die nodig zijn en klaar staat voor de inwoners
van Weert en haar kerkdorpen, vanuit een constructieve meedenkende houding.
De focus moet minder op regels en regeltjes liggen, maar op de ruimte die regels
bieden. Transparant over inkomsten en uitgaven en een toekomstvaste begroting.

D66 staat voor transparante gemeente