Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs is toekomst

Goed onderwijs is cruciaal voor een leefbare samenleving en een vitale economie. Onderwijs is dé duurzame investering voor de toekomst.

Investeren in een sportieve omgeving

D66 wil een multidisciplinaire benadering van sport. D66 wil integratie met andere verwante domeinen: onderwijs, accommodatiebeleid, economie, sociale integratie, gezondheidszorg en welzijn. Sport staat niet op zichzelf.

Een stad voor ondernemers en innovatie

D66 gelooft dat goede banen zorgen voor zelfredzame inwoners en een dynamische stad. Weert moet optimale mogelijkheden bieden aan ondernemers met lef.

Ruim baan voor verkeer

Goede bereikbaarheid is cruciaal om Weert aantrekkelijk te maken voor inwoners en bedrijven.

Milieu en duurzaamheid

Weert behaalde de titels groenste stad van Nederland en van Europa. Iets om trots op te zijn. Maar Weert is nog niet af. Regelmatig wordt het groen bedreigd en ook de binnenstad kan nog extra groen gebruiken. Maar er kan nog zoveel meer. D66 staat voor een ambitieus maar haalbaar en effectief milieubeleid. Wij streven ernaar dat Weert de meest duurzame stad in de regio wordt. D66 wil daarom dat er één wethouder verantwoordelijk wordt voor klimaat, milieu en duurzaamheid.

Weerter cultuur en cultuur in Weert

Weert kent een rijk cultureel verenigingsleven naast professionele instellingen. Al deze organisaties houden Weert aantrekkelijk.

Sociaal Domein

Weert is een stad waar ouderen en jongeren zich thuis moeten voelen.

Prettig wonen en leven

Weert is een kleinschalige stad in het groen met een hoog voorzieningenniveau. Dat is wat inwoners van Weert waarderen.

Een betrouwbaar en transparant gemeentebestuur

D66 wil een gemeentelijke organisatie die snel, dienstverlenend en transparant is. De financiën zijn op orde.