Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 november 2020

Terugblik op begrotingsbehandeling 2021

Besturen is meer dan boekhouden

De mens centraal in een toekomst-vaste begroting

D66 heeft tijdens haar algemene beschouwingen aangegeven dat het alleen maar kiezen voor de economie en het alleen maar uitvoeren van wettelijke taken door de gemeente niet de oplossing is. Juist nu in deze tijd moet zorggedragen worden dat de sociale basis van Weert op orde blijft en er aandacht uitgaat naar de mens. Om deze woorden kracht bij te zetten en met het oog op een toekomst-vaste begroting heeft D66 een viertal moties ingediend. Criminele ondermijning in het buitengebied, Maatschappelijk debat normaliseren Jeugdhulp, Beschermingsbewind en Grip op gemeenschappelijke regelingen. Nadat duidelijk was dat de grip op gemeenschappelijke regelingen nodig blijft en het college aangaf hier zeker de aandacht voor te hebben, is deze motie ingetrokken. De andere drie moties zijn unaniem of met een bijna volledige meerderheid van stemmen aangenomen. Het mag voor zich spreken dat wij volop de aandacht hebben gevestigd op Onderwijs, Cultuur, Duurzaamheid en Innovatie vanuit een progressieve, constructieve, positief kritische houding. Met deze houding zal D66 ook het proces van de Kadernota 2022 ingaan.

Voor de moties verwijzen we naar de volgende bijlagen:

Prog 01 Motie criminele ondermijning in het buitengebied

Verbonden partijen Motie Grip op gemeenschappelijke regelingen

Prog 06 Motie Maatschappelijke debat over normaliseren

Prog 06 Motie beschermingsbewind