Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 maart 2019

Lizbeth Steinbach, 39 jaar, Tungelroy, plek 5

Ik zie Limburg als een ondernemende, duurzame en innovatieve provincie met op de toekomstgericht onderwijs gelegen in een sportieve omgeving waar geïnvesteerd wordt. In Limburg staat de burger centraal en geeft deze vorm aan zijn of haar leven. Ik ben een denker die graag `gewoon doet`.

Ik wil mij inzetten voor de toekomst, voor kansen voor iedereen, voor een hoogwaardig leefklimaat en voor een bestuur dat klaar is voor de toekomst. Kansen voor iedereen op het gebied van onderwijs en bewegen vormgegeven zoals in Integrale Kindcentra. Het stimuleren van diversiteit in de natuur en leefomgeving door natuurlijk beheer van bermen, oevers en akkerranden en het slagvaardig en effectief inzetten van provinciale middelen.