Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 maart 2019

Bert van Wijk, 79 jaar, Groenewoud, plek 17  

Als voormalig lid van Provinciale Staten en Raadslid gemeente Weert ben ik opnieuw kandidaat voor de Provinciale Staten. Bij de verkiezingen in maart zal in de D66 campagne de nadruk gelegd worden op het bevorderen van de zeer urgente klimaatdoelstellingen, die ook in Limburg voortvarend moeten worden aangepakt en uitgevoerd. Het stimuleren van diverse Gemeenten en het financieel ondersteunen daarbij zijn belangrijke middelen, die om voortvarend provinciaal beleid en besluitvorming vragen. Daarnaast is een duidelijke stimulering nodig vanuit het provinciaal beleid in de richting van gemeentes, die een achterstand hebben in het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid en via een provinciale subsidie de bereikbaarheid hiervan voor de burger en vooral voor de jeugd zouden kunnen vergroten. De bestuurlijke kracht van de Provincie vraagt om een duidelijker en vooral transparant beleid en uitvoering. De burgers merken weinig van de Provincie en het democratische gehalte moet drastisch omhoog. De burger moet dichter bij het Provinciaal Bestuur komen.