Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 27 mei 2018

Constructieve bijdrage D66 aan programma ‘Weert koerst op verbinding’

 

 

 

 

 

 

De afgelopen weken heeft D66 samen met Weert Lokaal, CDA, VVD, en SP aan het programma 2018 -2022 Weert koerst op verbinding geschreven. Door een open en constructieve houding van alle partijen is er een mooi programma vastgesteld. De accenten van D66 komen met name terug in de hoofdstukken Duurzaamheid en Onderwijs. De focus voor D66 ligt bij onderwijs op innovatie. Als voorbeeld wil D66 dat initiatieven van leerlingen en docenten worden ondersteund. Maar ook op andere onderwerpen hebben we een goede bijdrage kunnen leveren. Dit blijkt uit:

  • het instellen van een innovatiebudget;
  • energieneutraal in 2040 in plaats van 2050;
  • aanspreekpunten leefomgeving in buurt en wijk;
  • geen belastingverhoging;
  • een balie zonder afspraak;
  • extra budget voor het Munttheater.

Wij als D66 zien dit programma dan ook als mooie basis om de komende vier jaar op constructieve wijze aan de slag te gaan voor Weert. Het prettige aan het programma is dat het op onderdelen concreet is en op onderdelen nog uitgewerkt moet worden. Dit geeft ons de ruimte om voorstellen te doen  voor een  nog progressiever  beleid.

https://www.weert.nl/Downloads/Weert%20koerst%20op%20Verbinding%20-%20Programma%202018%20-%202022.pdf