Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 12 november 2016

Moties en amendementen D66 bij de begrotingsbehandeling 2017

Tijdens de algemene beschouwingen (begrotingsbehandeling) diende D66 een groot aantal moties en amendementen (mee) in. De meeste moties en amendementen werden aangenomen tijdens de raadsvergadering van 2 november 2016.

Andere grondslag voor berekenen toeristenbelasting (aangenomen)

Dashboard voor volgen begrotingsresultaten (aangenomen)

Realistisch begroten (verworpen)

Geen OZB-verhoging in 2017 (aangenomen)

Verdwijnen afnemen rijtesten CBR uit Weert (aangenomen)

Meerdaags cultureel lint (verworpen)

Alternatief voor sociaal-cultureel fonds (aangemomen)

Kosten garantiebanen (aangenomen)

Bereik mobiel netwerk in buitengebieden (aangenomen)

Weert Schoon! (aangenomen)

Weert energiebewust (verworpen)

Semi-vrijliggende fietspaden (aangenomen)

Veilige fietsverbinding Laarveld (aangenomen)

Vergroting planvoorraad woningbouw (aangenomen)

Plaatsing bladkorven (aangenomen)

Fietsen over promenades (verworpen)

Begaanbaarheid stoepen en onderhoud straatbomen (aangenomen)

Onderzoek fietsinfrastructuur (aangenomen)

Weert energieneutraal (aangenomen)

Herinrichting Dries (verworpen)

Groot onderhoud recreatieve fietsroutes (aangenomen)

Bezuiniging onkruidbestrijding (ingetrokken)

Onderhoud openbaar groen (verworpen)

Vrouwen Advies Commissie (verworpen)